jan van den berg
zijbalk
knop-home
zijbalkr
contact
Naam
Bedrijf
Telnr.
Email
Tekst

MOBIEL LASBEDRIJF JAN VAN DEN BERG
Torenvlietslaan 14a
2235 SM  VALKENBURG
Mobiel 06-51846665                                                Tel. 071-4018757
Fax 071-4019457
E-mail: jan.vdberg@tiscali.nl

                                                      

Contact

content-contact
rechts-content
contact-2
Mobiel Lasbedrijf Jan van den Berg © 2015 | Plein10
onderbalk

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.