jan van den berg
zijbalk
knop-home
materiaal
zijbalkr
bovenbalk-content
content
 • snijden2
  snijden
  lassen

  Met de thermische lans kunnen verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. Met een temperatuur van ongeveer 5500 graden Celcius kunnen assen en pennen vlot uitgevloeid worden. Soms is dit de laatste, en enige manier om uw vastgelopen as te verwijderen, al dan niet in combinatie met hydraulisch gereedschap. Deze gereedschappen (pompen, vijzels, holvijzels tot 100 ton, trekstangen e.d.) zijn standaard op de materiaalwagen aanwezig. Heeft u assen of pennen te vervangen, dan kunt u met mij dus alle kanten op: opvijzelen, trekken, lansen.
  Op de materiaalwagen zijn altijd 5 volle cilinders zuurstof en 60 lansen van 2 meter geladen. Voldoende om direct de werkzaamheden te starten. Meer materiaal kan op afroep ter plaatse komen.

  Indien u overweegt om de thermische lans in te zetten, denkt u dan ook aan de volgende zaken:
  - het gebruik van de thermische lans geeft nogal wat metaaldruppels en vonken: brandbare of kwetsbare delen dienen afgeschermd te worden.
  - in de constructiedelen mogen zich geen met water gevulde ruimtes bevinden. De kans op een waterstofexplosie is dan aanzienlijk.
  - vloeren en vlonders ONDER het lanswerk kunnen het beste met een plaat staal, met daarop een laag zand afgedekt worden.

  Overige werkzaamheden voor de thermische lans: - onder water gaten branden in damwanden of andere constructies - doorsnijden van dik staal - doorbranden van beton

  Voor vragen kunt u altijd direct bellen naar 06 51846665

 • Thermische lans

  rechts-content
  content-onder
  Mobiel Lasbedrijf Jan van den Berg © 2015 | Plein10
  onderbalk

  Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.