jan van den berg
zijbalk
knop-home
materiaal
specialisme
zijbalkr
bovenbalk-content
content
 • snijden2
  snijden
  lassen

  In de afgelopen jaren heb ik heel wat ervaring en kennis vergaard, in de meest uiteenlopende las- en monteurs werkzaamheden, en heb hiervoor een flinke hoeveelheid gereedschap en materieel aangeschaft.
  Hieronder vindt u een opsomming van werkzaamheden waarvoor ik de beste prijs/kwaliteit verhouding te bieden  heb, en waar voor u, als (mogelijke) klant, de grootste besparing te behalen valt.

  Waar u mij het beste voor kunt inschakelen:

  - Snij- en demontagewerk tbv staalconstructies.
  - Fabriceren van kleinere staalconstructies, aanpassen van nieuwe of bestaande staalconstructies.
  - Werkzaamheden aan damwanden, hulpconstructies, en tijdelijke constructies.
  - Las- en monteurswerkzaamheden aan (haven)kranen en industrieele installaties.
  - Las- en reparatiewerk aan grond- weg- en waterbouw machines.
  - Kortdurend laswerk aan leidingwerk.
  - Vervaardigen en plaatsen van RVS leuningsystemen.
  - Assistentie bij zwaartransport en verticaal transport, en alle werkzaamheden waarbij u een goed gevulde materiaalwagen stand-by wilt hebben, om de gevolgen van “verrassingen” te beperken.
  - Werkzaamheden waarvoor u `s nachts of in het weekend niemand anders voor kunt bereiken.

  Waar u beter ander bedrijven voor kunt inschakelen:

  - Werkzaamheden voor langere duur, aaneengeschakeld langer dan 2 weken
  - Laswerk aan (petro)chemisch leidingwerk
  - Laswerk aan hogedruk leidingen
  - (Las)werk in of onder water

 • Specialisme

  rechts-content
  content-onder
  Mobiel Lasbedrijf Jan van den Berg © 2015 | Plein10
  onderbalk

  Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.